Wat doe ik

Als psychosociaal therapeut ‘reis’ ik van harte met je mee, op weg en terug naar ‘huis’(je oorspronkelijke authentieke zelf/je hart), waar je creativiteit, energie en liefde verborgen liggen. Ik begeleid je dan op wetenschappelijk verantwoorde wijze en naar beste kunnen. Ik blijf hierbij alert op mijn persoonlijke ontwikkeling en functioneren en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep door o.a. intervisie, supervisie en bijscholingen.

Therapie is een bewustwordingsproces: Het geeft inzicht in gedrag, er komt ruimte voor verwerking en rouw indien nodig en je ervaart hoe bevrijdend het is, op gezonde wijze de verantwoording voor je eigen leven op je te nemen en keuzes te maken op basis van je eigen identiteit, persoonlijkheid en zelfstandigheid.
Ik bied hierin geen kant en klare oplossingen of advies, maar help je zoeken naar 'die eigen weg' door onvoorwaardelijk bij je te blijven en ruimte te creëren, zodat jij kunt ontdekken wie je van oorsprong was -hoe je bedoeld was- en ik zal je ondersteunen in het vormgeven daarvan.                                                                                                                                                                        ‘Thuisgekomen’ in het hart/het oorspronkelijke authentieke zelf, is er ruimte ontstaan voor groei en ontwikkeling in identiteit en creativiteit en maakt angst meer en meer plaats voor liefde. Het hart kan stromen, in en uit, in relatie met jezelf en anderen. Je ervaart de enorme opluchting vrij te zijn van alles wat je op destructieve wijze bond. Overleven is leven geworden. 

 

Mijn hart gaat ook uit naar kinderen en tieners. Wanneer zij op één of andere manier in de knel komen met zichzelf in wisselwerking met hun omgeving, zal dit waarneembaar zijn in hun gedrag. Het is vaak hun machteloosheid, terwijl ze zo graag het goede willen zijn en doen. Mijn drive is te willen begrijpen de onbegrepenen en zo mee kunnen helpen aan herstel van de opvoedingsrelatie.

Vaak is de ernst van het ongewenste gedrag, de drijfveer voor ouders/verzorgers om hulp te zoeken.
Als u als ouders/verzorgers al alles hebt geprobeerd, maar het desondanks toch lijkt of u steeds meer de grip op uw kind verliest, dan kan het heel goed zijn eens samen met mij naar de situatie te kijken.

Van harte zal ik als psychosociaal-/kindertherapeut, op wetenschappelijk verantwoorde wijze door de sessies heen, zoeken naar het hart van uw kind en zijn/haar groeimogelijkheden aanboren, zodat meer evenwicht ontstaat in het kind en zijn omgeving. Hoe dat in z`n werk gaat kunt u onder de button 'Kinderen/Tieners' verder lezen.