Volwassenen

Voor wie:
*Als je niet jezelf kunt zijn en je niet begrepen voelt en steeds weer vastloopt in persoonlijke relaties en/of in relaties in de werksfeer.
*Als je worstelt met je geaardheid. Of tobt over levensvragen en zingeving.

*Als je onzeker, (faal)angstig, of depressief bent.                                                                                

*Als er sprake is van ernstige vermoeidheid, of ondefinieerbare lichamelijke klachten, of zelfs een burn-out.

*Als je vastloopt in het verwerken van een chronische aandoening of een ernstige ziekte.
*Als je vastloopt in het verwerken van verlies van belangrijke personen door scheiding of dood.
*Als je worstelt met nare of zelfs traumatische ervaringen vanaf de vroegste jeugd. 
*Of gewoon, als je er zelf even niet meer uitkomt…

*Ook voor volwassenen met een verstandelijke beperking, die vastlopen in hun sociaal-emotionele welbevinden, kan de therapie verlichting brengen.

Werkwijze:
Aan het begin van het therapieproces zal naar aanleiding van het intakegesprek een handelingsplan worden opgesteld met de hulpvraag en gestelde doelen zoals jij het beleeft en hebt aangegeven.
Gedurende het therapieproces zal regelmatig geëvalueerd worden om steeds goed op jou afgestemd ‘de reis’ te vervolgen.
‘Onderweg’ doe je nieuwe ervaringen op als fundament voor vernieuwd gedrag in het dagelijks leven, zodat er meer balans komt in je eigen denken, voelen en handelen.
De therapie wordt afgebouwd of gestopt wanneer jij dat wenst, of wanneer een andere vorm van hulpverlening of therapie gewenst is.

Tijdens de sessies werk ik vooral met en vanuit mijn hart en kunnen verschillende methoden worden ingezet, net wat op dat moment het best bij je aansluit én jij voor open staat.                

Niets moet!                                                                                                                                       

Toe te passen methoden kunnen zijn: Transactionele Analyse, Gestalt, Rational Emotive Therapy, Beeldcommunicatie voor Volwassenen en Creatieve Therapie. Verder werk ik altijd met het Enneagram en is mijn persoonlijke 'thuisreis' i.c.m. het gedachtegoed uit de opleiding bij Bureau De Roos, een uiterst waardevolle bron van waaruit ik put.

Neemt u gerust contact met mij op voor overleg en het eventueel afspreken van een intakegesprek. Aan de hand daarvan kunnen we  dan beide kijken of we met elkaar het therapieproces in willen en kunnen gaan.